Сигурно единственото по-лошо нещо от неефективния SEO експерт, е неефективен специалист, който не осъзнава слабостите ...