През тази година броят на потребителите на мобилни телефони ще се увеличи многократно. Това налага ...

Google’s mobile-friendly update засегна мобилното търсене по много начини. Единият е, че не само уебсайтовете, но и ...