Критично мислене е способността да се анализира и оценява информация, доводи и източници с обективност ...