Как се провежда интервю за SEO експерт?

Представяме Ви интересна материя, касаеща подбора и отсяването на кадри, когато се касае за SEO оптимизация и наемане на хора в този сектор. Ако искате да подберете можещ и мотивиран SEO експерт, то тогава този материал ще Ви бъде много полезен.

Първо, нека разясним понятието SEO оптимизация. Накратко, това е комплекс от задачи, имащи за цел да изведат дане уеб ресурс, най-често сайт, на предни позиции в търсачката Google.

Ако приемем, че сте HR и сте наета да подберете добри кандидати, то тогава ще трябва да имате базова информация, базови познания в областта на дигиталния маркетинг.

Ето ги и примерните въпроси:

  1. WhiteHatSEO vs BlackHat SEO – какво мислите за двата типа SEO похвати?

В отговор трябва да получите информация, дали кандидатът различава техниките, които са кратковременни и в дългосрочен аспект биха довели до проблем на сайта, или разчитат на правилни и рационални подходи.

2. Какво представлява потягиего Cross Linking ?

Очаква се да се проверят познанията в областта на линк билдинга, както и методи и похвати, които биха се използвали при евентуално назначаване в компанията.

3. От къде черпите актуална информация относно SEO

Тук трябва да се провери, дали кандидатът следи едни от най-популярните български, а и не само, SEO експерти.

В отговор може да получите блогове и сайтове на колеги, както и на управителят на W-SEO.com, както и сайтове като:

Google Webmaster Central, Search Engine Land, SEOSmarty, MOZ Search Engine Journal, BacklinkO и други.

4. Какво знаете за Cloaking?

Прикриването на съдържание е част от BlackHat методите и е хубаво, кандидатът да е наясно с това понятие.

5. Дефинирайте разликата между „nofollow“и „dofollow“ връзките.

6. Какво знаете за LSI?

LSI означава латентно семантично индексиране. Тази техника се създава, за да се получат данните чрез свързване на думата с нейните най-близки и сходни  с подобен контекст. Например, ако търсите нещо с ключова дума „CAR“, ще покажете всички свързани неща като класически автомобили, автомобилни търгове, Bentley кола, автомобилно състезание и т.н.

7. Дефинирайте понятието PPC

8. Разкажете нещо за URL redirect 301

9. Кои CMS са Ви познати и кои смятате за най-добре сработващи с търсещите машини?

10. Кой от посочените мета тагове не влиае особено за Google?

  • Title
  • Keywords
  • Description

11. Какво бихте направили, ако някой целенасочено постави връзка в сайт с нерегламентирано съдържание към Ваш проект и Вие локализирате това?

12. Какво бихте предприели, ако започнете работа по проект, който няма organic search results от Гугъл?

13. Какво е SERP?

14. Посочете поне два примера за long tail keyword?

Обобщение на статията

Естествено, че това са примерни 14 въпроса, но са едни от основните за да придобиете представа дали кандидатът има необходимите умения и компетенции. В допълнение можете да поискате и сертификати, както и да попитате за участие в SEO състезания, семинари, конференции и други.

Вярваме, че след като ги преосмислите, редактирате, можете да прецените кой какви умения има. А когато дойде момент за реален подбор, то Ви съветваме да имате до себе си SEO експерт, който да анализира отговорите.